Türkçe değiştir

değiştir

dokunmabana (belirtme hâli dokunmabanayı, çoğulu dokunmabanalar)

Söyleniş değiştir

do.kun.ma.ba.na
[1] (halk ağzı) kanser.