drška

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

drška

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) sopa, çubuk