duvati

Sırp-HırvatçaDüzenle

EylemDüzenle

duvati

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) üflemek