Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Türkçe

değiştir

duyurulmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi duyurulur)

[1]

Duyulmasını sağlamak.