Türkçe

değiştir

ehlîleşmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ehlîleşir)

  1. evcilleşmek