ehlîleştirilmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

ehlîleştirilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ehlîleştirilir)

  1. evcilleştirilmek