Türkçe değiştir

Eylem değiştir

eksilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi eksilir)

[1] Azalmak, az duruma gelmek
[2] Bulunmak, var olmak, rastlanmak.

Çeviriler değiştir