Türkçe

değiştir

ergürmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ergürür)

[1] Ulaştırmak, eriştirmek
[2] Bkz. -arı/ -eri.

Eski Türkçe

değiştir
Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.
[1] Erişmek
[2] Vaktinde yetişmek