Türkçe

değiştir

Yardımcı eylem

değiştir

ettirilmek ettirilmek -ir ettirilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ettirilir)

[1] ettirme işi yapılmak