İngilizceDüzenle

BelirteçDüzenle

ever ever

[1] (olumsuz veya soru cümlelerinde) hiç, hiçbir zaman
[2] şimdiye kadar
[3] her zaman
[4] sürekli, devamlı, artarak

ÖrneklerDüzenle

[1] Nothing ever seemed to ruffle her.