ezilip büzülmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

ezilip büzülmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ezilip büzülür)

[1] Güç bir duruma düşüp davranışlarıyla utandığınıbelli etmek

TürkçeDüzenle

DeyimDüzenle

ezilip büzülmek ezilip büzülmek

[1] Aşırı sıkılgan davranmak