Türkçe değiştir

değiştir

ferman (belirtme hâli fermanı, çoğulu fermanlar)

[1] buyruk, emir
[2] (tarih) Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık
İstanbul'dan çıkar padişahın fermanı. Gökte döner mızrağının yalmanı. - Halk türküsü

Köken değiştir

Farsça

Deyimler değiştir

Atasözleri değiştir

Gönül ferman dinlemez