feshedilmek

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

feshedilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi feshedilir)

[1] Kapatılmak, dağıtılmak, faaliyetten men edilmek