finski jezik

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

finski jezik

  1. (diller) (Boşnak, Hırvat ağzı) Fince