İngilizce

değiştir
Orta İngilizce from, Eski İngilizce from, fram, Proto Cermence *fram, Ana Hint-Avrupa dili *pr-, *pro-, *perəm-, *prom-.

Söyleniş

değiştir

from

  1. -dan/-den (bir şeyin başladığı hâli, kaynağı, noktayı, yeri, zamanı belirtmek için kullanılır.)
    I leapt from my bed. — Yatağımdan atladım.
    This is a paint made from a natural resin. — Bu, tabii bir reçineden yapılmış bir boyadır.
  2. -lı/-li (birisinin doğduğu veya yaşadığı yeri belirtir.)
    I am from Hackney. — Hackney'liyim.