görevlendirilmek

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

görevlendirilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi görevlendirilir)

[1] Görev verilmek, tavzif edilmek