Türkçe değiştir

Eylem değiştir

gözetilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gözetilir)

[1] gözetme işi yapılmak veya gözetme işine konu olmak

Çeviriler değiştir