TürkçeDüzenle

KökenDüzenle

Arapça

Düzenle

gazel (belirtme hâli gazeli, çoğulu gazeller) -li

  1. (şiir) divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi
  2. (müzik) klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri
  3. (halk ağzı) yaprak

DeyimlerDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Türk Dil Kurumu: "gazel"

AtasözleriDüzenle