Sırp-HırvatçaDüzenle

BelirteçDüzenle

gde

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) nerede