Sırp-HırvatçaDüzenle

BelirteçDüzenle

gdje

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) nerede