Türkçe Değiştir

Eylem Değiştir

genelleştirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi genelleştirir)

[1] Genel duruma getirmek