Türkçe

değiştir

girişilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi girişilir)

[1] Girişmek işi yapılmak