grčki

Sırp-HırvatçaDüzenle

Ön adDüzenle

grčki

  1. (Boşnak, Hırvat ağzı) Yunan