Türkçe değiştir

değiştir

gren (belirtme hâli greni, çoğulu grenler)

[1] Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi

Köken değiştir

[1] Fransızca grain (fr)

Kaynakça değiştir