gruzijski

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

gruzijski

  1. (diller) (Hırvat ağzı) Gürcüce