Ayrıca bakınız: halat
Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Osmanlı Türkçesi değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

  1. haller suretler, keyfiyetler
 2-Kalın ip, gemi ipi

Köken değiştir

Eş anlamlılar değiştir