Türkçe değiştir

değiştir

höyük (belirtme hâli höyüğü, çoğulu höyükler)

[1] Tarih boyunca türlü sebeplerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe
[2] Toprak yığını, küçük tepe


Kaynakça değiştir