harmanlamak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

harmanlamak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi harmanlar)

[1] Harman etmek
[2] Bir çember oluşturacak biçimde dolaşmak
[3] (gemi) Az bir dümen açısıyla büyük bir eğri çizerek yürümek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle