içermek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

içermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi içerir) -ir

  1. içine almak, içinde bulundurmak, ihtiva etmek
  2. bir şey, başka bir şeyin varlığını gerektirmek, biriötekini ister istemez düşündürmek, tazammun etmek

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle