Türkçe değiştir

Belirteç değiştir

ifrat derecede

[1] Aşırı ölçüde