Ayrıca bakınız: In, Inn

Türkçe Değiştir

Söyleniş Değiştir

IPA(anahtar): ˈin
Heceleme: in

Köken Değiştir

Eski Türkçe in(in)

Değiştir

in (belirtme hâli ini, çoğulu inler) -ni

 1. (primatlar) insan
 2. (sosyoloji) yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk
  Porsuğun ini.
 3. (yüzey bilimi) mağara

Deyimler Değiştir

Çeviriler Değiştir

Kaynakça Değiştir

Eylem Değiştir

in

 1. inmek (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci tekil şahıs olumlu çekimi

Zıt anlamlılar Değiştir

Çağatayca Değiştir

Değiştir

 1. hayvanların, kuvuk, küçük gar ve kuş ve tuyurın mekyan-u yuvası

Felemenkçe Değiştir

Belirteç Değiştir

in

 1. içinde

Gagavuzca Değiştir

Söyleniş Değiştir

Heceleme: in

Köken Değiştir

Eski Türkçe in(in)

Değiştir

in

 1. in

Kaynakça Değiştir

 • Etymological Dictionaries - Andras Rajki

İngilizce Değiştir

Söyleniş Değiştir

IPA(anahtar): /ɪn/, /n̩/
(dosya)
Heceleme: in

Köken Değiştir

Orta İngilizce in, o da Eski İngilizce in, o da Proto-Cermence *in, o da Ana Hint-Avrupa dili *en kelimelerinden gelmektedir.

İlgeç Değiştir

in

 1. (bir şeyin) içinde, dahilinde, (bir yer) -de.
  I'm living in London.
  She saw the bus in the rear-view mirror.
 2. (bir şeyin) içine.
  Don't put coal in the bath.
 3. bir şeyin belirli bir zamanda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. (sabah, ... yılında vb.)
  They met in 1885.
 4. bir şeyin ne kadar zaman sonra gerçekleşeceğini belirtmek için kullanılır.
  I'll see you in fifteen minutes.
 5. birinin duygusal veya fiziksel durumunu, yaşını, işini veya bir şeyin sırasını, yerini vs. belirtmek için kullanılır. (çoğunlukla bir isimden önce gelir)
  They are in love.
 6. sayısal bir değerin bütüne oranını, yüzdesini belirtmek için kullanılır.
  One in ten people uses this shampoo.

Belirteç Değiştir

in

 1. içeri
  Come in.
 2. (bir şeyin) içende, içeride
  We were locked in.

Ön ad Değiştir

in (karşılaştırma more in, üstünlük most in)

 1. (teklifsiz konuşma) in, moda
  Pastels and light colors are in this year.

Eylem Değiştir

in

 1. (eski) içine almak
  He that ears my land spares my team and gives me leave to in the crop.Shakespeare

Latince Değiştir

Belirteç Değiştir

in

 1. içinde

Romanşça Değiştir

Sayı adı Değiştir

in

 1. bir

Slovence Değiştir

Bağlaç Değiştir

in

 1. ve

Kaynakça Değiştir

 • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.