Türkçe değiştir

Eylem değiştir

istenmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi istenir)

[1] Istenilmek


Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir