jučer

Sırp-HırvatçaDüzenle

BelirteçDüzenle

jučer

  1. (Hırvat ağzı) dün