kök söktürmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

kök söktürmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kök söktürür)

[1] Uğraştırmak, güçlük çıkarmak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle