Türkçe değiştir

değiştir

külte (belirtme hâli külteyi, çoğulu külteler)

[1] külçe

Karaçay Balkarca değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

[1] demet
[2] tomar