Türkçe değiştir

Deyim değiştir

küplere binmek

çok öfkelenmek:

     "Ertesi günü babam horozun ölüsünü bulunca küplere bindi." - Sait Faik Abasıyanık

Kaynakça değiştir