kırk

Türkçe değiştir

Köken değiştir

Ana Türkçe *kïrk sözcüğünden devralındı

Ön ad değiştir

kırk (karşılaştırma daha kırk, üstünlük en kırk)

[1] otuz dokuzdan sonra gelen sayı

Yazılışlar değiştir

قرق
Türk sayıları sıfatdırlar.
Atasözleri değiştir

Deyimler değiştir

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir

Atasözleri değiştir

Bir adama kırk gün ne dersen o olur
Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz
Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır
Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış
Ekincinin karnını yarmışlar; kırk bu yılcık, kırk bıldırcık çıkmış
Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz

Gagavuzca değiştir

Sayı adı değiştir

kırk

[1] kırk