kırk

TürkçeDüzenle

KökenDüzenle

Ana Türkçe *kïrk sözcüğünden devralındı

Ön adDüzenle

kırk (karşılaştırma daha kırk, üstünlük en kırk)

[1] otuz dokuzdan sonra gelen sayı

YazılışlarDüzenle

قرق
Türk sayıları sıfatdırlar.

DeyimlerDüzenle

adam oluncaya kadar kırk fırın ekmek ister
kırkı çıkmak, kırkından sonra saz çalmak

KaynakçaDüzenle

ÇevirilerDüzenle

AtasözleriDüzenle

Bir adama kırk gün ne dersen o olur
Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz
Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır
Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış
Ekincinin karnını yarmışlar; kırk bu yılcık, kırk bıldırcık çıkmış
Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz

GagavuzcaDüzenle

Sayı adıDüzenle

kırk

[1] kırk