kanı ısınmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

kanı ısınmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kanı ısınır)

[1] (birine karşı) yakınlık duymak


KaynakçaDüzenle