Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

  1. (maydanozgiller, sebzeler) havuç, yeregeçen

Kaynakça değiştir

  • Atalay, Besim (1945). Ettuhfet-üz-Zekiyye Fil-Lugat-it-Türkiye. İstanbul: Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş..