Ayrıca bakınız: Kodes

TürkçeDeğiştir

Değiştir

kodes (belirtme hâli kodesi, çoğulu kodesler)

[1] (argo) Tutukevi, hapishane, karakol

KökenDeğiştir

[1] Pontus Rumcası