Ayrıca bakınız: Kodes

Türkçe değiştir

değiştir

kodes (belirtme hâli kodesi, çoğulu kodesler)

[1] (argo) Tutukevi, hapishane, karakol

Köken değiştir

[1] Pontus Rumcası