Ayrıca bakınız: köm

Türkçe Değiştir

Değiştir

kom (belirtme hâli komu, çoğulu komlar)

[1] (halk ağzı) Ağıl, davar ağılı