Latince değiştir

Ön ad değiştir

maternalis

eril ve dişil
[1] anne ile ilgili, annelere ait özelliklerle ilgili olan veya bu özelliklere sahip olan
[1] birinin annesinin soyundan gelen, (birine) anne tarafından akraba olan.

Eş anlamlılar değiştir

İlgili sözcükler değiştir

Açıklamalar değiştir

  • Eril: māternālis
  • Dişil: māternālis
  • Yansız: māternāle