Latince değiştir

Ön ad değiştir

matrimonialis

eril ve dişil
[1] evlilik ile ilgili, evliliklere ait özelliklerle ilgili olan veya bu özelliklere sahip olan

İlgili sözcükler değiştir

Açıklamalar değiştir

  • Eril: mātrimōniālis
  • Dişil: mātrimōniālis
  • Yansız: mātrimōniāle