Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

periyodik tablonun 13-16. gruplarında yer alan elementlerin bazıları bu gruba girer. değişken özellikler sergiler ve metallerle tepkirken ametal, ametallerle tepkirken de metal gibi davranırlar. ayrıca, yarıiletken özellikleri vardır.