Sırp-HırvatçaDüzenle

BelirteçDüzenle

mnogo

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) çoğu