nefyedilmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

nefyedilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi nefyedilir)

[1] Sürgüne gönderilmek, sürülmek
[2] Olumsuz kılınmak

KökenDüzenle

[1] Arapça

KaynakçaDüzenle