İngilizce değiştir

değiştir

north (çoğulu norths) north

[1] dört ana yönden biri, kuzey, şimal