oktobar

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

oktobar

  1. (aylar) (Boşnak ağzı) ekim