Türkçe değiştir

Eylem değiştir

okutulmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi okutulur)

[1] Okutmak işine konu olmak


Kaynakça değiştir