Sırp-HırvatçaDüzenle

BelirteçDüzenle

ovde

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) burada